ANASAYFA Güncel POMEM 31. Dönem polis alımı başvuru şartları belli oldu!

POMEM 31. Dönem polis alımı başvuru şartları belli oldu!

Uzun süredir milyonlarca aday tarafından merakla beklenen gelişme yaşandı. Dün yayımlanan ilan ile birlikte POMEM 31. Dönem alımlarının gerçekleştirildiği ifade edildi.
YAYINLAMA: 05 Nisan 2024 / 19.28
GÜNCELLEME: 05 Nisan 2024 / 19.28
YAZAR: Gülcan Özer

Uzun süredir milyonlarca aday tarafından merakla beklenen gelişme yaşandı. Dün yayımlanan ilan ile birlikte POMEM 31. Dönem alımlarının gerçekleştirildiği ifade edildi.

POMEM 31. Dönem polis alımı başvuru şartları belli oldu!

Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 10 bin polis alımının gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu sene yapılması beklenen bu alımların ne zaman başlayacağı hakkında ise merak edilenler artmaya başladı. Durum bu şekilde iken geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda POMEM alımlarına başlandığı ifade edildi.

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! 7500 POLİS ALIMI YAPILACAK

Yayımlanan ilan çerçevesinde alımların gerçekleşmesine ilişkin bakanlık tarafından duyuru yayımlandı. Alınacak olan memurlar için genel bilgilendirme şu şekilde yapıldı; Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) personel alınacak.

7500 POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlana göre gerekli olan başvuru şartlar şu şekildeydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans
mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin
8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle
endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde
çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ramazan tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak!

Ramazan tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak!