ANASAYFA Güncel YÖK 66 sözleşmeli personel alımı yapacak!

YÖK 66 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan son ilan kapsamında toplamda 66 sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği öğrenildi.
YAYINLAMA: 08 Aralık 2023 / 20.03
GÜNCELLEME: 08 Aralık 2023 / 20.03
YAZAR: Gülcan Özer

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan son ilan kapsamında toplamda 66 sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği öğrenildi.

YÖK 66 sözleşmeli personel alımı yapacak!

İş arayan vatandaşlar dikkat! Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan son ilana göre belirli kadrolarda sözleşmeli 66 personel alımının yapılacağı duyuruldu.

YÖK 66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

8 Aralık tarihli Resmi Gazete kararlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ilanlarda toplamda 66 sözleşmeli personel alımın yapılacağı öğrenildi. Alımı gerçekleştirilecek olan kadrolar şu şekilde verildi;

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yayımlanan ilana başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken belli başlı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar ise şu şekilde belirlenmiştir;

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

YÖK tarafından yayımlanan bu ilana başvuru yapacak olan kişilerin 8 Aralık 2023 tarihi ile 22 Aralık 2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Yunanistan vize muafiyeti şartları nedir, hangi adalara vizesiz seyahat olacak?

Yunanistan vize muafiyeti şartları nedir, hangi adalara vizesiz seyahat olacak?